Get the Flash Player to see this player.
Mẫu Mã SP
Phương pháp bảo quản Thành phẩm - 08/06/2012
Để bảo quản tốt thành phẩm, chúng ta cần chú ý bảo đảm số thùng/ lớp và số lớp/ pallet không quá số quy định dưới đây

Phuï luïc 1 : DANH MUÏC PHÖÔNG PHAÙP BAÛO QUAÛN THAØNH PHAÅM

 

Soá TT

LOAÏI THUOÁC

SOÁ THUØNG/LÔÙP

SOÁ LÔÙP/PALLET

GHI CHUÙ

1

THUOÁC NÖÔÙC

 

Loaïi 100cc:            

 

 

 

10 thuøng

 

 

£10 lôùp

£6 lôùp

 

 

Chai PET

Chai HD

Loaïi 480cc PET:

               + Loaïi thuøng 20 chai

               + Loaïi thuøng 40 chai

            

 

08 thuøng

05 thuøng

 

£10 lôùp

£6 lôùp

 

Loaïi lít:

  + Chai PET (20 chai)

  + Chai HD (20 chai)

  + Chai AL (20 chai)

 

 

08 thuøng

08 thuøng

08 thuøng

 

£10 lôùp

£06 lôùp

£10 lôùp

 

2

THUOÁC BOÄT

 

* Loaïi thuøng 100 goùi

* Loaïi thuøng 50 goùi

* Loaïi thuøng 1000 goùi

* Loaïi thuøng 1000 goùi (coù hoäp)

* Loaïi thuøng 400 goùi (goùi 20g)

 

 

 

08 thuøng

11 thuøng

05 thuøng

05 thuøng

08 thuøng

 

 

£06 lôùp

£06 lôùp

£10 lôùp

£10 lôùp

£06 lôùp

 

3

THUOÁC HOÄT

 

* Loaïi 1 kg khoâng hoäp

* Loaïi 1 kg coù hoäp

* Loaïi bao 5 kg

 

 

 

10 thuøng

08 thuøng

06 bao/ lôùp

 

 

£10 lôùp

£10 lôùp

£10 lôùp

 

 

Theo CPC
 
Các bài viết mới
  Tính chất hoá lý của Thuốc trừ bệnh CPC ( tiếp theo ) - ()
  Tính chất hoá lý của Thuốc trừ sâu CPC ( tiếp theo ) - ()
  Tính chất hoá lý của thuốc trừ chuột - ()
  Tính chất hoá lý của Thuốc trừ cỏ CPC - ()
  Tính chất hoá lý của Thuốc trừ bệnh CPC - ()
  Tính chất hoá lý của Thuốc trừ sâu CPC - ()
  
 
1
2
3
4
5
 
VIDEO CLIP  
Lễ ra mắt Logo CPC
Lễ ra mắt Logo CPC
Molucide 6G
Logo CPC phần ý nghĩa
Cajet M10
Mẫu Mã SP
Tính chất hoá lý của Thuốc trừ bệnh ...
 Thuốc trừ nắm bệnh và vi khuẩn do CPC sản xuất rất đa dạng gồm dạng lỏng và dạng bột. Trong dạng lỏng có dạng nhủ dầu (EC, ND) và dạng dung dịch (SC, SL, DD)
Phóng sự ảnh
Ý tưởng nông nghiệp mới
Dự án nhà máy chế biến hạt điều
Giống vi sinh vật kích thích tạo trầm hương
Trang thông tin về lĩnh vực máy công nghiệp - ...
Xuất khẩu trà thảo dược Việt Nam sang Âu Châu, ...
Giải pháp cho thực trạng khan hiếm đất nông nghiệp
Vườn di động
Nuôi và chế biến một loại thực phẩm độc đáo
Dịch vụ cung ứng nguyên liệu làm phân hữu cơ ...
Mô hình trang trại khép kín, sau 6 tháng bắt ...
Mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ...
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức nội bộ   |  Đặt website làm trang chủ  |   Liên hệ quảng cáo  |  Liên hệ  |  Lên đầu trang
swiss replica watches Omega is an older and more established brand. In fact, when Oris first opened its doors for business, Omega was already an established company and have been on the up-and-up ever since. replica watches swiss